Polityka zwrotu:

Masz prawo do odstąpienia od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wyznaczona przez Państwa osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszliście w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy

Anowi Cosmetics GmbH, Berliner Allee 178,

13088 Berlin Niemcy,

Telefon: +49 030 92371888,

Email: info@semilac.de

poinformuj nas w jasny sposób (np. listem, faksem lub e-mailem przesłanym pocztą) o swojej decyzji o odwołaniu niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego szablonu formularza odwołania, ale nie jest to obowiązkowe.

Link do formularza wycofania szablonu do pobrania poniżej: http://semilac.de/ebay/widerrufsbelehrung.pdf

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje cofnięcia:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez nas powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania tej spłaty użyjemy tych samych środków płatniczych, których użyli Państwo w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami spłaty. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie dostarczą Państwo dowodu, że zwrócili Państwo towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Klient musi zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia powiadomienia nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten uznaje się za dotrzymany, jeżeli wyślecie Państwo towar przed upływem czternastodniowego terminu. Osoba ta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Za utratę wartości towaru odpowiadają Państwo tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jego stanu, właściwości i funkcjonalności.